Poistné udalosti

KOMPLEXNÉ VYBAVENIE POISTNEJ UDALOSTI V AUTORIZOVANOM SERVISE CITROËN

Zverte opravu poškodenia Vášho vozidla autorizovanému servisu Citroën a všetko vybavíte na jednom mieste.
– pomoc pri nahlásení poistnej udalosti
– obhliadka vozidla bude vykonaná priamo v autorizovanom servise, nemusíte už nikam chodiť
– oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku
– faktúra je uhradená poisťovňou priamo servisu, platíte iba spoluúčasť (1)
– počas opravy máte zabezpečenú mobilitu (2)

(1) V ojedinelých prípadoch môže byť poisťovňou odmietnuté vystavenie krycieho listu z dôvodu neukončeného šetrenia poistnej udalosti. Z tohto dôvodu môže byť servisom požadovaná úhrada celej sumy za opravu.
(2) V závislosti od disponibility náhradných vozidiel. Informujte sa vo svojom autorizovanom servise.

V prípade poistnej udalosti kontaktujte náš  servis na tel. čísle 045/ 555 17 24 alebo +421 908 274 690, servis.citroen@citroen.autounicom.sk